Skip to main content
Поиск туров онлайн Страны
Заезды 2024: Группа №32. 25.07–01.08.2024 Группа №33. 22.08–29.08.2024 Группа №34. 06.09–13.09.2024 Группа №35. 11.09–18.09.2024 Группа №36. 13.09–20.09.2024 Группа №37. 18.09–25.09.2024 Группа №38. 20.09–27.09.2024 Группа №39. 25.09–02.10.2024 Группа №40. 27.09–04.10.2024 Группа №41. 02.10–09.10.2024 Группа №42. 04.10–11.10.2024 Группа №43. 09.10–16.10.2024 Группа №44. 11.10–18.10.2024 Группа №45. 16.10–23.10.2024 Группа №46. 18.10–25.10.2024 Группа №47. 23.10–30.10.2024 Группа №48. 25.10–01.11.2024 Группа №49: 30.10-06.11.2024 Группа №50. 31.10–07.11.2024 Группа №51. 01.11–08.11.2024 Группа №52. 15.11–22.11.2024 Группа №53. 06.12–13.12.2024
Ташкент - Самарканд - Бухара - Хива - Ургенч - (Ташкент). Заезды по графику круглый год.
Даты заездов 2024: Группа №22. 23.06–29.06.2024 Группа №23. 07.07–13.07.2024 Группа №24. 21.07–27.07.2024 Группа №25. 04.08–10.08.2024 Группа №26. 18.08–24.08.2024 Группа №27. 01.09–07.09.2024 Группа №28. 08.09–14.09.2024 Группа №29. 15.09–21.09.2024 Группа №30. 22.09–28.09.2024 Группа №31. 29.09–05.10.2024 Группа №32. 06.10–12.10.2024 Группа №33. 13.10–19.10.2024 Группа №34. 20.10–26.10.2024 Группа №35. 27.10–02.11.2024 Группа №36. 03.11–09.11.2024 Группа №37. 10.11–16.11.2024 Группа №38. 24.11–30.11.2024 Группа №39. 08.12–14.12.2024
Ташкент – Самарканд – Бухара – Ташкент – «Физика-Солнце» – Ташкент
Даты тура: Группа №08. 13.09–21.09.2024 Группа №09. 20.09–28.09.2024 Группа №10. 27.09–05.10.2024 Группа №11. 04.10–12.10.2024 Группа №12. 11.10–19.10.2024 Группа №13. 25.10–02.11.2024 Группа №14. 01.11–09.11.2024
Ургенч – Хива – Бухара – Шахрисабз – Самарканд – Ташкент